18 látomás után

A nyertes pályaművet adjuk közre: támogatjuk azokat, akik építészeti kritikával kívánnak foglalkozni. Mindenesetre valóban figyelemre méltó a SAGRA architects itt megvalósított projektje, nem csupán azért mert kiváló építészeti- köztér- és városépítészeti eszközökkel dolgoznak, hanem magáért a tényért is, hogy megvalósult: itt és most. A régi park Budapest kertvárosának egyik központi részét képezi: körötte lakópark, családi házak, gimnáziumok, egyházi épületek, étterem, boltok és sok egyéb kereskedelmi- szolgáltató- valamint intézményi funkciók találhatók, amelyek nagy forgalmat generálnak.

Bőségesen osztotta az alamizsnát a népnek, és állandóan imádkozott az Istenhez. Péter látomása.

18 látomás után

Míg az ételt készítették neki, elragadtatásba esett. 18 látomás után emberei Péternél. Mi járatban vagytok?

18 látomás után

Péter Kornéliusznál. Néhány joppei testvér is vele tartott. Kornéliusz már várta őket, összehívta a rokonságát és benső barátait.

Update Látomás egy kos és egy bak küzdelméről 8 Bélsaccar király uralkodásának harmadik évében nekem, Dánielnek egy látomás jelent meg, az után, amelyet először láttam.

De nekem az Isten megmutatta, hogy egy embert sem szabad közönségesnek vagy tisztátalannak tartani. De szeretném tudni: Miért küldtetek értem? A tímár Simon házában szállt meg, a tenger partján.

18 látomás után

Most tehát mindnyájan itt állunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk, amire neked az Isten megbízást adott.

Ő mindenki Ura. S ő ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Aztán megölték, keresztre feszítették, 40de harmadnap feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta, 41igaz, nem az egész népnek, hanem csak az Istentől előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk, akik ettünk és ittunk vele halálából való feltámadása után.

SÓHAJOK (SUSPIRIA) (18)

Őt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig.

Lásd még