A lelkiismeret. A lelkiismeret | Mindennapi Pszichológia

Lelkiismeret

Ajánlott irodalom Előzetes tudás A témakör áttanulmányozását megelőzően gondold végig, milyen külső és belső hatások érvényesülnek egy-egy döntésed alkalmával! Elevenítsd fel, hogyan szoktad kiértékelni a cselekedeteidet, és vonj mérleget, hogy a helyes vagy helytelen döntések vannak-e túlsúlyban! Tanulási célok Különböző normák, szabályok, törvények szabják meg az életünket.

 • Csepp a látás tisztasága érdekében
 • A lelkiismeret | Mindennapi Pszichológia
 • Mi is az a lelkiismeret? - Papp Nora Bibliakommentek
 • Hyperopia 4 dioptriát az

A külső motivációt jelentő jogi törvényekhez egyszerűbben tudunk viszonyulni, ám erkölcsi parancsaink betartása, alkalmazása már nehezebb feladat! Ebben döntő szerepe van annak, hogy belső iránytűnk, a lelkiismeretünk jól működik-e.

Lelkiismereti típusok – melyikhez tartozol?

Narráció szövege Az iskolai életet számos jogi dokumentum szabályozza a köznevelési törvénytől kezdve a házirendig bezárólag. Ezek olyan szabályok, amelyek maradandó, határozott irányt szabnak az egyének és a közösségek számára. Mindenki ismerheti őket, nyilvánosak, egyúttal teljesíthető és számon kérhető elvárásokat fogalmaznak meg.

Z Lelkiismeret A lelkiismeret belső jelzőrendszer, belső tudása, szellemi ismerete annak, hogy cselekedeteink megfelelnek-e a Szentírás szellemi-erkölcsi normáinak. A görög συνείδησις szüneidészisz szóból ered, amely pontos jelentése: együttlátni valamivel.

Céljuk a közjó érvényre juttatása. Ha valaki ezeket nem a lelkiismeret be, megbüntethető, hiszen a közösségének kárt okoz. A jogi törvény tehát kikényszeríthető norma, ami kívülről szabályozza az emberi cselekedeteket.

Scooby-Doo mozifilm - Nézd meg az előzetest

Hogy mikor, hogyan hiányozhatsz az iskolából, milyen módon kell ezt igazolnod, azt pontos és kötelező szabályok mondják ki. Ha nem teszed, különböző mértékű büntetést kaphatsz. De nemcsak azért vagy törvénytisztelő, mert tartasz a büntetéstől, hanem azért is, mert a benne foglalt értékeket magad is elfogadod a lelkiismeret követed. Például azért nem hiányzol igazolatlanul, mert fontos részt venned az osztály munkájában, szeretnéd a tudásodat gyarapítani.

 • Veleszületett myopia valakiben
 • Lelkiismeret | Hitlexikon
 • Mi a lelkiismeret?
 • Lelkiismeret – Wikipédia
 • Törvény és lelkiismeret | jozsefistvan.hu
 • A látás jó, de minden homályos

Tehát vannak olyan normák, a lelkiismeret nem kívülről adottak, hanem belülről határozzák meg a döntéseinket, tetteinket. Szabad akaratunkból követjük őket, mert valamilyen elérendő értéket, eszmét, követendő példát nyújtanak.

Idézetek a lelkiismeretről

Ezt nevezzük erkölcsi törvénynek, amit a nevelésünk, illetve önmagunk tudatos és igényes formálása során sajátítunk el, fejlesztünk ki. Hogyan döntsek az évfolyam-vetélkedőre készülve: minden időmet a versenyre való felkészülésre fordítsam vagy szakítsak időt a tanulásra, egyúttal az otthoni feladatok elvégzésében is jeleskedjem?

Az ilyen összetett esetekben szoktunk belső iránytűnkre, a lelkiismeretünkre hagyatkozni.

a lelkiismeret

Az ember értékek mentén cselekszik, igyekszik ezeket tudatosan követni, megvalósítani. Bensővé teszi őket. Ha az erkölcsi elvárások teljesítését kötelességének is érzi, lelkiismeretről beszélhetünk.

a lelkiismeret

Ezt is nevelés, önművelés során fejleszthetjük ki magunkban, és folyton formálódik. Ki van téve a társadalmi hatásoknak, a közös erkölcsi értékrendnek.

Lelkiismeret

A lelkiismeret hangja megszólalhat bennünk valamilyen vallási parancs formájában, ekkor tekintélyelvű lelkiismereti állásfoglalásról van szó. De az emberiesség követelménye egy racionális, általános norma felszólításán is alapulhat. Ekkor autonóm lelkiismeretről beszélhetünk. Az ellenőrző jellegű az épp aktuális cselekedeteinket ítéli meg; a visszatekintő a múltbéli tetteinkről mond értékítéletet, ilyenkor érzünk lelkiismeret-furdalást; az előretekintő pedig a tévedéstől óv, illetve a jóra sarkall.

a lelkiismeret

Vajon tökéletesen eligazít bennünket a lelkiismeretünk, tévedhetetlennek mondható? Az egészséges lelkiismeretet a belső értékrend helyessége, stabilitása jellemzi, aminek az a feltétele, hogy az értelmi, az érzelmi és az akarati tevékenység összhangban álljon egymással. Téves lelkiismeretről akkor beszélünk, ha az ember helytelenül ítél meg egyes eseteket, és rossz erkölcsi válaszokat ad, ami belső elbizonytalanodáshoz, illetve a környezet részéről figyelmeztető visszajelzésekhez vezet.

Kételkedő lelkiismeret esetén az ember kételkedik döntései helyességében, ami az értékrendje felülvizsgálatával, a helyes értékrangsor felállításával küszöbölhető ki.

 1. Ez a közzétett változatellenőrizve :
 2. Filozófia Mi sem mutatja jobban a lelkiismeret jelentőségét, mint az a tény, hogy hányféle tudomány próbálta meg e hétköznapiságában is rejtélyes jelenséget valamilyen módon a saját logikájára visszavezetni, vagyis egyfajta redukciós magyarázattal megvilágítani.
 3. Közelről rosszabbat látok
 4. Látás-helyreállítási teszt
 5. A látás hirtelen helyreállítása
 6. Attól, amit leülni látás
 7. Glaukóma homályos látás

Aggályos a lelkiismeret akkor, ha a döntéstől a lelkiismeret annak következményeitől való beteges félelem lesz úrrá rajtunk, ami adódhat túlzott felelősségtudatból is. A laza lelkiismeret során nem érezzük a jó cselekedet fontosságát, felületesen viszonyulunk az értékekhez.

Bár a lelkiismeretünk tévedhet, mégis ezt a kockázatot vállalva, alapos mérlegelés mellett, célszerű a lelkiismeretünkre hallgatni.

a lelkiismeret

Kapcsolódó fogalmak.

Lásd még