A megbízhatóság szempontjából

Top 20 - ezek most a legmegbízhatóbbnak tartott autók - Autónavigájozsefistvan.hu

Ilyen például a Wikipedia és a csoportos szerkesztés módszere, mely legalább annyira mértékadó, mint az enciklopédiák készítésének tradicionális módja.

Mások úgy vélik, hogy a blogolás megközelítően annyira autentikus, mint a tradicionális hírfolyamok.

Felhasználói oldalról nézve nem arról van szó, hogy nem lehet megállapítani egy információ hitelességét, hanem inkább arról, hogy választani kell a sok információforrás közül, melyek önmagukat mind hitelesnek állítják be. Sokak véleménye szerint tehát nem az autentikusság, hanem a választás válságáról van szó. Az oktatási célú tudásbázisok, digitális gyűjtemények esetében is kulcskérdés.

Néhány példa segít a probléma érzékeléséhez.

Top 20 – ezek most a legmegbízhatóbbnak tartott autók

Nem véletlen, hogy éppen az egészségügy területén született meg a megbízható internetes információ kritérium rendszere, az igény, hogy egy szervezet szakmai szempontok szerint érvényesítse, hitelesítse az egészségügyi oldalakat. A Health on the Net Foundation első szabályzatát még júliusában fogalmazták meg, óta változatlan és 11 nyelvre fordították a megbízhatóság szempontjából. A HONcode alapvető etikai normákat fogalmaz meg, aminek segítségével biztosítja, hogy az olvasó eligazodhasson a talált információk halmazában, tájékozódhasson a talált adatok forrásáról és céljáról.

A bélyeg azt tanúsítja, hogy az oldal megfelel nyolc, az alapítvány által meghatározott szabálynak. Kiegészítési követelmény Complementarity : az adott információk tervezésénél és megfogalmazásánál figyelembe kell venni, hogy azok csak támogathatják, és nem helyettesítik az orvos-beteg személyes kapcsolatot.

Áttekintés[ szerkesztés ] A szócikkeket másodlagos, megbízható, publikált források alapján kell megírni, amelyek tényszerűek és hitelesek. Ez azt jelenti, hogy a Wikipédia a megbízható szerzők véleményét közli, és nem a Wikipédia-szerkesztők véleményét, akik saját maguk olvasnak el és értelmeznek elsődleges, a cikk tárgyától nem független forrásokat. A következőkben ismertetett példák csak néhány lehetséges típusát mutatják be a megbízható forrásoknak, és a megbízhatósági problémáknak; nem törekszünk a teljességre.

Bizalmas kezelés szabálya Confidentiality : figyelembe kell venni, hogy az oldalon az egyéni adatok bizalmasan kezelendők, azokból a személyre visszakövetkeztetni ne lehessen. Az oldal tulajdonosának ismernie és alkalmaznia kell azokat a jogi követelményeket, amelyek abban az országban érvényesek, ahonnan az oldal származik.

Honnan vegyek használtautót? - Friss \

Hozzárendelés-források szabálya Attribution : az oldalnak tartalmaznia kell információkat az adatok forrásáról, esetleg az adatokra vonatkozó Web címekről. Mindenképpen tartalmaznia kell az oldal utolsó módosításának dátumát, célszerűen a lap alján. Bizonyíthatóság, ellenőrizhetőség követelmény Justifiability : bármely előnyt vagy eljárást, kezelést megfelelő bizonyítékokkal kell alátámasztani, szem előtt tartva a 4.

Átláthatóság szabálya Transparency a megbízhatóság szempontjából authorship : az oldal pontos információt kell adjon azon személyekről, szervezetekről és azok címeiről, elérhetőségéről, akik az adott témában további információkat tudnak adni. A webmester email címét is tartalmaznia kell az oldalnak. Szponzorok átláthatósága Transparency of sponsorship : az oldalnak világosan tartalmaznia kell az oldal támogatóit, akik szolgáltatásokkal, vagy anyagokkal támogatták az oldal megjelenését, valamint azt is, hogy ezek kereskedelmi szervezetek-e.

Becsületes hirdetési és szerkesztési politika Editorial policy : az oldalon világosan el kell különülnie, hogy mi a hirdetés, és a megbízhatóság szempontjából az esetleges kutatási eredmény.

A tulajdonos rövid hirdetési politikáját is meg kell adni. A Műtét nélkül javíthatja a látást rendszer szerint, mintegyminősített honlap között számos hazai honlap is rendelkezik ilyen minősítéssel A program célja egy a megbízhatóság szempontjából elfogadott európai platform kialakítása a digitalizálásra, metaadatokra és a hosszú távú megőrzésre vonatkozó ajánlások és irányelvek megfogalmazása formájában.

A nemzeti programok koordinálása mellett az európai országok, nemzetközi szervezetek és projektek közti kapcsolatok kiépítését is segíti. A program ezen felül tanácsadó szerepet lát el, mely a már működő jó példák összegyűjtését, valamint a lundi alapelvek elfogadását és terjesztését szorgalmazza.

Kiadványaival elsősorban a kulturális látással veszik-e munkáját kívánta segíteni, különös tekintettel a közgyűjteményekre: könyvtárakra, múzeumokra és levéltárakra.

A megbízhatóság és a hitelesség kérdésköre hatványozottan megjelenik, bár a minőségi elvek és kritériumok csak egy részét képezik a projektnek.

A projekt kulturális honlapok minőségével foglalkozó munkacsoportja még ban kiadta a Quality Principles for cultural Web Sites: a handbook című, igen praktikus kiadványt.

A minőségi elvekről szóló kézikönyv29 magyar nyelven is hozzáférhető, a kulturális honlapokkal szemben támasztott minőségi követelményeket tíz minőségi elvben határozza meg: 1.

Átláthatóság: A honlap legyen a felhasználóknak könnyen átlátható, áttekinthető, lehessen egyértelműen azonosítani az oldal nevének és küldetésnyilatkozatának megfelelő megjelenítésével.

5.2.4 Az internetes információ megbízhatósága, hitelessége

A felhasználónak navigálás nélkül fel kell ismernie, hogy milyen jellegű honlapon jár, mi a neve, és ki a fenntartója. Hatékonyság: A felhasználóknak szánt információk a tartalomnak megfelelően legyenek válogatottak és érvényesek, megjelenítésük legyen színvonalas.

mit érdemes enni a látás kedvéért

A kulturális honlapok az oktatás és kutatás forrásai lehetnek, így döntő jelentőségű a hiteles információk közvetítése. A honlapnak olyan információkat és szolgáltatásokat kell nyújtania, amelyek a felhasználók számára hasznosak lehetnek. Fontosak a háttér-információk, melyek tájékoztatják őket a dokumentumok eredetéről, történetéről. Ehhez érdemes nemzetközileg elfogadott metaadatszabványt választani, például a A megbízhatóság szempontjából Core-t.

A stílus a hatékonyság fontos eszköze lehet, ide tartozik a színválasztás, a képek megjelenítése és a navigáció - megfelelő keresőeszközök használata az oldalon belüli információk megtalálásához. Karbantartottság: Nem elég a honlapot létrehozni, hanem folyamatosan felül kell vizsgálni a megjelenített tartalmak aktualitását.

látáscsillapító lista

Az információk frissítése a szolgáltatás minőségét javítja. Az információk napi frissítése alapvetően fontos feladat, többnyire az intézmény gazdasági lehetőségein és szakembergárdáján múlik. A felhasználói igényeknek megfelelően érdemes időnként arculatváltást is végrehajtani, melynek során a formai és tartalmi szempontokat össze kell egyeztetni.

Egyre több intézmény dolgozik az arculatváltáson, amire sok esetben a technológia gyors avulása miatt is szükség van. A karbantartásnak vannak konkrét technológiai követelményei is, például az oldalról folyamatosan biztonsági mentéseket kell készíteni. Azokra a felhasználókra is gondolni kell, akik vakok vagy gyengén látók, süketek vagy hallásproblémáik vannak, ideg- vagy kézügyesség-problémákkal, olvasási pl. A Braille-képernyők és -billentyűzetek, valamint a felolvasószoftverek megoldást jelenthetnek azok számára, akiknek a hagyományos kereső-egér-billentyűzet használata nehézséget okoz.

A honlapoknak meg kell felelniük az elérhetőséget szem előtt tartó legjobb nemzetközi gyakorlatnak és szabványoknak. Az elérhetőség technikai a megbízhatóság szempontjából azt jelenti, hogy a honlap egyidejűleg többféle technológiát támogat.

Felhasználó-központúság: A honlap üzemeltetéséért felelős intézménynek figyelembe kell vennie a célközönség igényeit, meg kell oldania, hogy a honlap mindenki számára könnyen kezelhető legyen.

Wikipédia:Mi számít megbízható forrásnak?

Először a honlap célközönségét kell meghatározni. Úgy kell összeállítani, hogy tartalmazzon minden olyan hasznos információt, amelyre a felhasználóknak szükségük lehet. A célközönség egy reprezentatív csoportját kezdettől fogva be kell vonni a tervezésbe.

Emellett lehetőséget kell teremteni a visszacsatolásra e-mail cím vagy online kérdőív segítségével. Lehetővé a megbízhatóság szempontjából tenni azt is, hogy a felhasználók folyamatosan hozzájárulhassanak az oldal tartalmához, például egy adott műtárgyhoz való viszonyukról.

Interaktivitás: A honlap akkor interaktív, ha lehetőséget ad a miért jobb a férfiak látása való kapcsolatteremtésre és -tartásra, akik véleményükkel hozzájárulhatnak az oldal tartalmához, kérdéseket tehetnek fel, és véleményt cserélhetnek — így a honlap vonzóbbá válik számukra. Optimális esetben ki lehet jelölni valakit a munkatársak közül, aki elegendő időt tud szánni a kérdések megválaszolására és a fórum üzemeltetésére.

Többnyelvűség: Minél nagyobb közönséget szolgál egy honlap, annál 80 nézet 1 értéket képvisel, ezért lehetőleg minél több nyelvre célszerű lefordítani az oldal tartalmát. A fizikai határok nélküli webtérben a nyelv az elérés korlátja lehet. Célszerű legalább az alapszolgáltatásokat lefordítani azok számára, akik nem beszélik a a megbízhatóság szempontjából eredeti nyelvét.

látás, ami mínuszt és pluszt jelent

A többnyelvűséget a honlap készítésének a legkorábbi a megbízhatóság szempontjából kell megtervezni. Ügyelni kell a forrásfájlok hatékony használatára, és a felhasználói interfészben előforduló szöveges elemek külön való kezelésére. Ezt az elvet kell alkalmazni olyan egymásba ágyazott objektumokra is, mint a Flash movies, de háromdimenziós és egyéb alkalmazásoknál is. A fontos információknál a nyelvek közti váltást egyszerűvé kell tenni.

Hitelesség az interneten: a mértékadótól a megbízhatóig

A legjobb, ha ezt bármely oldalon megtehetik a felhasználók anélkül, hogy vissza kellene menniük a nyitólapra. Átjárhatóság: A kulturális hálózatokon belül lehetővé kell tenni, hogy a felhasználók könnyen megtalálják az igényüknek megfelelő információkat és szolgáltatásokat.

A szabványos technológiák, adatmodellek és -felületek elősegítik az átjárhatóságot és a kapcsolatot más kulturális honlapokkal és portálokkal. A második fontos terület a láthatóság, felfedezhetőség. A honlapot úgy kell megalkotni, hogy mind a keresőmotorok, mind a felhasználók megtalálják, és egyértelmű legyen számukra, hogy miről szól, mit tartalmaz, és milyen szolgáltatásokat képes nyújtani.

látás 0 7

A honlapok közti átjárhatóság elsősorban attól függ, hogy a honlapok a szemantikailag hasonló tételekhez és fogalmakhoz megegyező vagy hasonló adatmodelleket és metaadatkészleteket használjanak.

Jogkövetés: A honlap létrehozásánál figyelembe kell venni a szellemi tulajdonjoggal és az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, és világosan közölni a honlapra és a tartalmára vonatkozó feltételeket. A kulturális honlapok általában nagy mennyiségű, nagy értékű tartalmakat tesznek közzé az interneten, így nagy az esélye annak, hogy ezeket kereskedelmi célra vagy jogtalanul felhasználják. A jogkövetésnek és a jogvédelemnek kitüntetett helyen kell szerepelnie minden kulturális honlap napirendjén.

Ez vonatkozik a honlapon megjelenő bármilyen tartalom tulajdonosának, a honlap tulajdonosainak, valamit a felhasználók személyiségi jogainak védelmére. Hosszú távú megőrzés: A hosszú távú megőrzés az egyik legnagyobb probléma. A kulturális honlap tartós látásteszt tábla pedagógia a látásromláshoz kell kidolgozni, és szabványokat kell követni.

Csak így tudjuk összeegyeztetni a különféle technológiák a megbízhatóság szempontjából fejlődését, a megbízhatóság szempontjából a kulturális értékek időtállóságát. Néhány mai technológiát továbbra is támogatni fognak, feltehetően azokat, amelyek a legelterjedtebbek és szabványosak. Ezért célszerű szabványos technológiákat alkalmazni.

kar szemvizsgálat

A kézikönyvben ennek megfelelően minden alapelvnek külön fejezete van. A megbízhatóság szempontjából fejezet az elv általános ismertetése, magyarázata, ill. A fejezetek végén adekvát ellenőrző listák és gyakorlati tesztek találhatók, melyek segítségével a honlapok készítői, vagy értékelői ellenőrizhetik, milyen mértékben felelnek meg a minőségi elveknek. A rendszer használhatóságáról és konkrét értékeiről Szalóki Gabriella: Kulturális honlapjaink minősége - a Minerva projekt tíz minőségi elve a gyakorlatban30 c.

Az elemzés minta, a szerző jelzi, hogy az elemzések Mivel a honlapokat folyamatosan fejlesztik, feltehető, hogy idén egészen más eredményeket kapnánk. Érthetően, a legújabb projektekben is megjelenik a probléma. Az információforrások megbízhatóságának kérdése, az információk értékelése napjainkra az ismeretszerzés folyamatának egyik legfontosabb elemévé vált.

A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából készített magyar Jövő Internet stratégia fókuszában az emberek és a tárgyak állnak, de a megbízhatóság is kardinális.

A tárgyak Internetéhez kötődően a mindenütt jelenlévő érzékelő és beavatkozó hálózatok megvalósításának mikéntje a fő kérdés. A méretben, számosságban és dinamizmusban rejlő komplexitásból adódó kihívásokra önmenedzselő módszerek adhatnak választ. A Jövő Internet rendszerének mindezek mellett fenntárhatóvá, biztonságossá és bizalmat élvezővé kell válnia.

Márpedig az internet világa épp oly veszélyes, mint amennyire csábító. Negatív tulajdonságai között említhetjük a megbízhatóság szempontjából ellenőrizetlenséget vagy az anonimitást, amelyek éppen az a megbízhatóság szempontjából szemben támasztható egyik legfontosabb követelménynek, a megbízhatóságnak a hiányát jelenthetik.

David: Credibility on the internet: shifting from authority to reliability Journal of Documentation,

Lásd még