Betűtípusok közeli látás teszteléséhez

Elméletek Bouma alakú Bouma-forma, a holland látáskutatóról nevezték el Herman Boumaa szó általános körvonalára vagy alakjára utal. Ehelyett, előzetes kitettség útján, az emberek megismerik a körvonalakat, és ezáltal felismerik őket, amikor legközelebb ugyanazzal a szóval vagy bouma-val mutatják be őket.

Az iPhone használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat. Kezelés Kezelje az iPhone-t óvatosan. Fém, üveg és műanyag felhasználásával készült, és a belsejében érzékeny elektronikai alkatrészek találhatók.

Az a lassúbb ütem, amellyel az emberek teljes egészében nagybetűvel, vagy váltakozó kis- és nagybetűkkel írják a szavakat, alátámasztja a bouma-elméletet. James Cattell ezt az elméletet is támogatta tanulmánya révén, amely bizonyítékot adott arra a hatásra, amelyet ő fölénynek nevezett. Ez arra utal, hogy az emberek jobb betűk levezetésére képesek, ha a betűket egy szóban mutatják be, nem pedig véletlenszerű betűk keverékére.

iPhone felhasználói útmutató

Ezenkívül több tanulmány bebizonyította, hogy az olvasók kevésbé veszik észre a hasonló bouma alakú rosszul írt szavakat, mint az eltérő bouma alakú rosszul írt szavak. Bár ezeket a hatásokat következetesen megismételték, számos megállapításukat vitatták.

betűtípusok közeli látás teszteléséhez miért csak egy szemen van a rövidlátás

Egyesek szerint a nagybetűs szavak olvasási képessége annak a gyakorlásnak köszönhető, amelyet egy ember gyakorol velük. Azok az emberek, akik gyakorolnak, gyorsabban olvassák a nagybetűs betűtípusok közeli látás teszteléséhez, ellenkezve a bouma fontosságával.

betűtípusok közeli látás teszteléséhez szemészeti adagolási formák alkaloidokkal

James McClelland és James Johnson pszichológusok szerint a felsőbbségi hatás szó a betűk fonetikai kombinációinak ismeretéből fakadhat, nem pedig a szavak körvonalaiból. Ezzel szemben a soros felismerési modell azt javasolja, hogy a betűket külön-külön, egyenként ismerjék fel, mielőtt integrálják őket a szófelismeréshez.

Azt jósolja, hogy az egyes betűk gyorsabban és pontosabban azonosíthatók, mint sok betű együtt, akárcsak egy szó. Ezt a modellt azonban elutasították, betűtípusok közeli látás teszteléséhez nem magyarázhatja a szófölény hatásaamely kimondja, hogy az olvasók gyorsabban és pontosabban azonosíthatják a betűket egy szó összefüggésében, nem pedig elszigetelten. Ideghálózatok A szófelismerés korszerűbb megközelítése az idegsejtek működésének legújabb kutatásain alapult.

Ezekből a receptorokból idegi jeleket küldenek, vagy gerjesztik, vagy gátolják az emberek memóriájában lévő más szavakkal való kapcsolatokat. Betűtípusok közeli látás teszteléséhez megfigyelt szó vizuális megjelenítéséhez illeszkedő karakteres szavak gerjesztő jeleket kapnak.

Fontos biztonsági tudnivalók az iPhone-hoz

Amint az elme tovább dolgozza fel a szó megjelenését, a gátló jelek egyszerre csökkentik az aktiválást az emlékezetében lévő szavakra, eltérő megjelenéssel. A releváns betűkkel és szavakkal való kapcsolatoknak ez a neurális megerősítése, valamint a nem relevánsakkal való asszociációk egyidejű gyengülése végül a helyes szót aktiválja az ideghálózatban a szófelismerés részeként.

betűtípusok közeli látás teszteléséhez a látás helyreállítása a szaruhártya égése után

Élettani háttér Az agy Használata pozitronemissziós tomográfia PET vizsgálja és eseményekkel kapcsolatos potenciáloka kutatók két külön területet helyeztek el a fusiform gyrus amelyek kifejezetten a levélláncokra reagálnak.

A hátsó fusiform gyrus szemantikai kontextusuktól függetlenül reagál a szavakra és a nem szavakra. Az elülső fusiform gyrus szerepe összefüggésben lehet a szó fogalmának és jelentésének magasabb feldolgozásával. Mindkét régió különbözik azoktól a területektől, amelyek reagálnak más típusú komplex ingerekre, például arcokra vagy színes mintákra, és egy funkcionálisan speciális ventrális útvonal részét képezik. A szemantikus információk feldolgozása ms után kezdődik, és széles körben elterjedt kérgi hálózat aktiválást mutat.

Amint a szavak elvonulnak erről az optimális területről, a szavak felismerésének pontossága csökken. E képzés miatt hatékony idegi szerveződés alakul ki a megfelelő baloldalon agyfélteke.

betűtípusok közeli látás teszteléséhez vaklátás online nézés

A saccades során a vizuális érzékenység csökken, amit szakkádikus elnyomásnak nevezünk. Ez biztosítja, hogy a vizuális információk bevitelének többsége a rögzítések során következik be.

A lexikai feldolgozás azonban szakkádok alatt is folytatódik. A szófelismerés időzítése és pontossága azon múlik, hogy a szó hol rögzíti a szemet.

A felismerés a leggyorsabb és legpontosabb, ha a szó közepén rögzítjük. Ennek oka a látásélesség csökkenése, amelynek eredményeként a betűk a rögzített helytől távolabb helyezkednek el, és nehezebben láthatók. A frekvenciahatás az egyik legerőteljesebb és leggyakrabban közölt hatás a kortárs irodalomban a szófelismerésről. Számos elmélet, például a bouma alakú.

Ezenkívül a szomszédsági gyakorisági hatás azt állítja, hogy a szófelismerés lassabb és kevésbé pontos, ha a célpont rendelkezik helyesírási szomszéd, amely frekvenciája magasabb, mint ő maga. Az ortográfiai szomszédok azonos hosszúságú szavak, amelyeknek a szónak csak egy betűje különbözik egymástól.

Apple Footer

A szófelismerés gyorsabb sans-serif betűkészlet átlagosan 8 ms-mal. Bár az elektromos válaszok azonosítása könnyebb lehet egy MEG segítségével, az EEG egy átfogóbb kutatási forma a szófelismerésben.

betűtípusok közeli látás teszteléséhez akik valóban helyreállították a látásukat

Az eseményekhez kapcsolódó potenciálok segítik az agyi aktivitás erősségét és késleltetését az olvasás során bizonyos területeken. Ezenkívül az eseményhez kapcsolódó potenciál és a szemmozgás monitorozásának hasznosságával ötvözve a kutatók valós időben képesek korrelálni az olvasások során bekövetkezett rögzítéseket az agy szófelismerésével. Mivel a szakkádok és rögzítések a szavak felismerésére utalnak, elektrooculográfia EOG a szemmozgások és a célszavak lexikális eléréséhez szükséges idő mérésére szolgál.

Ezt olyan tanulmányok bizonyították, amelyekben a hosszabb, kevésbé gyakori szavak hosszabb rögzítést váltanak ki, és a kisebb, kevésbé fontos szavakat egyáltalán nem lehet rögzíteni egy mondat olvasása közben. Tanulás A LINCS honlapja szerint a betűtípusok közeli látás teszteléséhez szerepe különbségeket eredményez a felnőttek szokásai és az olvasást megtanuló gyermekek szokásai között.

betűtípusok közeli látás teszteléséhez cukorbetegség látás

A célszavakkal kapcsolatos előzetes ismeretekkel rendelkező szegény olvasók felismerhetik a szavakat és kevesebb hibát követhetnek el, mint a szegény olvasók, akiknek nincs előzetes tudásuk. Az ilyen hibák a tanuló tapasztalatai és kitettsége miatt következnek be. A fiatalabb és újabb tanulók általában inkább a szöveg következményeire koncentrálnak, és kevésbé támaszkodnak háttérismeretekre vagy tapasztalatokra. Az előzetes ismeretekkel rendelkező rossz olvasók használják a szó szemantikai aspektusait, míg a hozzáértő olvasók csak grafikus információkra támaszkodnak a szófelismeréshez.

Ennek megkönnyítése érdekében sok oktatási szakértő kiemeli az ismétlés fontosságát a szó expozíciójában. Ez kihasználja a frekvenciahatást azáltal, hogy növeli az olvasó ismeretét a célszóval, és ezáltal javítja az olvasás jövőbeli sebességét és pontosságát.

Lásd még