Látomás 1 75 olyan, Вход на Facebook | Facebook

látomás 1 75 olyan mit jelent a látás mínusz 0,5

Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára A napi otthontanulói leckék összefoglalása A következő összefoglalást azon eseményekről, tanokról és tantételekről, melyeket a tanulók a Joseph Smith története —65 és a Tan és szövetségek 2 2. Az általad tanított lecke e tanok és tantételek közül csupán látomás 1 75 olyan összpontosít.

Kövesd a Szent Lélek késztetéseit, amikor átgondolod, hogy mire van szükségük a tanulóidnak.

Вход на Facebook | Facebook

Joseph Smith élményéből a tanulók azt is megtudták, hogy az Atyaisten és Jézus Krisztus él, és hogy Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus különböző és különálló személyek. A tanulók azt is felfedezték, hogy ha őszintén keressük Isten segítségét, amikor Sátán megpróbál elbátortalanítani bennünket, Isten meg tud szabadítani minket.

Azt tanulmányozva, hogy Joseph Smith miként reagált az üldöztetésre, melyben az első látomás után volt része, a tanulók olyan tanokat és tantételeket tanultak meg, amelyek segíthetnek nekik, amikor a bizonyságuk miatt ellenállásba ütköznek.

Tan és szövetségek —36 Bevezetés Egy Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatásban az Úr megparancsolta, hogy visszaállított egyházát Arról is tanított, milyen fontos a Mormon könyve, valamint utasításokat adott egyházának kormányzásával kapcsolatban, beleértve a papsági hivatalokat, szertartásokat és az újonnan visszaállított egyház eljárásait. E kinyilatkoztatást néhány nappal A Tan és szövetségek 20 a hosszúsága miatt három leckére tagolódik ebben a kézikönyvben.

Azt is megtudták, hogy amikor a szentírásokban tanított tantételek szerint cselekszünk, akkor bizonyságot nyerhetünk azok igazságáról. Felismerte a hibáit és a gyengeségeit, és szomorúságot érzett. Joseph Smithhez hasonlóan, amikor felismerjük a bűneinket és szomorúságot érzünk miattuk, akkor imádkozhatunk bűnbocsánatért Mennyei Atyánkhoz.

A tanulók Moróni Joseph Smithnél tett látogatását tanulmányozva megtudták, hogy Istennek munkája volt Joseph Smith számára, mely az egész földre ki fog terjedni. Ehhez a munkához hozzátartozott az, hogy Illés visszaállította a pecsételő hatalmat a földre Jézus Krisztus második eljövetele előtt. A tanulók az arról szóló beszámolót tanulmányozva, hogy Martin Harris elvitte az aranylemezekről vett karaktereket és a fordítást Anthon professzornak és Dr.

Mitchellnek látomás 1 75 olyan, hogy az Úr szolgáinak próféciái be fognak teljesedni. Bevezetés Ez a lecke segíthet a tanulóknak még alaposabban megérteni Joseph Smith első látomását.

Arra is lehetőséget ad nekik, hogy megtudják, milyen erőfeszítést igényel az, ha választ keresünk bizonyos kérdésekre, és értékelni fogják az evangéliumi tanulásban betöltött szerepüket. A tanulók megismerik hitük megerősítésének néhány módját az általuk esetlegesen tapasztalandó üldöztetéssel és ellenállással szemben.

Javaslatok a tanításhoz Joseph Smith története —20 Az Atyaisten és Fia, Jézus Krisztus megjelenik Joseph Smithnek Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan alkalomra, amikor választ szerettek volna kapni valamilyen lelki vagy evangéliumi vonatkozású kérdésre.

Azután tedd fel a következő kérdést: Mit tettetek azért, hogy választ kapjatok a kérdésetekre? Emlékeztesd a tanulókat, hogy Joseph Smith annyi idős volt, mint sok ifjúsági hitoktatásra járó tanuló, amikor elkezdte foglalkoztatni egy nagyon is jelentős kérdés, és keresni kezdte rá a választ.

látomás 1 75 olyan gyakorlatok a látás javítására a jógaban

Bár Joseph élménye egyedi volt, az ahhoz elvezető események olyan mintát mutatnak, melyet mindannyian követhetünk, ha segítséget és válaszokat szeretnénk kapni Istentől. Oszd két—három fős csoportokra a tanulókat. Mindegyik csoport olvassa el a Joseph Smith története11—12, 14—15 -öt, és keressék ki, mit tett Joseph Smith, hogy választ kapjon a kérdésére.

Javaslatok a tanításhoz

Mindegyik csoport küldjön ki egy képviselőt a táblához, ahová ő jegyezzen fel valami fontosat, amit a csoportja talált. Mondd meg az osztálynak, hogy olyat ne írjanak fel a táblára, ami már szerepel ott. Ha a tanulók nehezen találják meg, mit tett Joseph, segíthetsz nekik a következők felvetésével: Joseph komolyan elgondolkodott, elment különböző egyházak gyűléseire, tanulmányozta a különböző felekezetek tanításait, tanulmányozta a szentírásokat és eltökélten imádkozott.

A tanulók használhatnak ugyan különböző látomás 1 75 olyan, de fogalmazzák meg a következő tantételt: A lelki tanulás megköveteli, hogy erőfeszítéseket tegyünk érte.

Ezt a tantételt fel is írhatod a táblára. Szerintetek miért van szükség arra, hogy erőfeszítéseket tegyünk a lelki igazságok megismeréséért? Hogyan segíthet nektek a Tan és szövetségek idei személyes tanulmányozása során ennek a tantételnek az alkalmazása? Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith története —17 -et, az osztály tagjai pedig kövessék a szöveget a szentírásukban, és nézzék meg, mi történt Josephfel, amikor erőfeszítést tett azért, hogy tudást szerezzen.

Mit tudott meg e látomás során erről a két személyről? Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Joseph F. Szerintetek miért fontos bizonysággal rendelkezni arról, hogy Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus valóban megjelentek Joseph Smithnek?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith története —20 -at, az osztály pedig keresse meg, mit tudott meg Joseph annak köszönhetően, hogy igyekezett hittel cselekedni. Azután tedd fel a következő kérdéseket: Mit látomás 1 75 olyan meg Joseph? Mit tanulhatunk Joseph Smith tapasztalatából, mi történhet akkor, ha tanulmányozzuk Isten szavát, majd pedig az olvasottak szerint cselekszünk?

A válaszok között lehet a következő igazság: Ha szorgalmasan tanulmányozzuk Isten szavát és hittel cselekszünk aszerint, akkor mi magunk is megtudhatjuk az evangélium igazságait. Ezt a tantételt fel is írhatod a táblára, valamint javasolhatod, hogy a tanulók írják oda a szentírásuk margójára. Hogyan segíthet ez az igazság egy olyan barátnak vagy családtagnak, akinek kérdései vannak az evangéliumról? Nektek hogyan segíthet ez az igazság, ha a kérdéseitek vagy aggodalmaitok támadnak?

Joseph Smith története —65 ; Tan és szövetségek 2 Joseph Smith feleségül veszi Emma Hale-t, megkapja az aranylemezeket és fordítani kezd Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át, mi történt Joseph Smithszel az első látomása után. Ügyelj rá, hogy megértsék, hogy a Prófétának komoly üldöztetésben volt része, miután mesélt másoknak a látomásról.

Account Options

Azután tedd fel a következő kérdéseket a tanulóknak: Joseph Smith szerint miért tapasztalta meg ezt a hatalmas üldöztetést ilyen fiatalon? Milyen helyzetekben tapasztalhattok meg ti vagy mások üldöztetést napjainkban? Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith története —25 -öt, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék ki, mit tehetünk azért, hogy a nehéz időszakokban erőt kapjunk.

látomás 1 75 olyan termográfiai látás

Mit tehetünk a nehéz időszakokban azért, hogy erőt kapjunk és hithűek legyünk? A tanulók számos különböző választ adhatnak. Győződj meg arról, hogy elhangzik a következő tantétel: A nehéz időszakokban erőt meríthetünk a szentírásokban található hithű személyek példájából. Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át a Joseph Smith története —25 -öt, és keressenek olyan szavakat vagy kifejezéseket, amelyek bátorságot vagy erőt adhatnak nekik az üldöztetés idején annak megtételére, ami helyes.

Tedd fel a tanulóknak a következő kérdéseket: Mit tanít ez a mondat nektek Joseph Smithnek az első látomással kapcsolatos bizonyságáról? Hogyan segíthet nektek ez a kijelentés akkor, amikor valaki megkérdőjelezi a bizonyságotokat vagy a hitelveitek miatt üldöz benneteket?

látomás 1 75 olyan lehetséges-e a vakság után helyreállítani a látást

E lecke befejezéseként tedd bizonyságodat az ebben a leckében megtárgyalt tantételekről. Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg ezen igazságokkal kapcsolatos gondolataikat látomás 1 75 olyan érzéseiket. Következő rész Tan és szövetségek 3—7; 10 ; Joseph Smith története —67 Hogyan veszett el a Mormon könyve Joseph Smith által lefordított első oldala, mely aztán soha nem került elő többé? A tanulók a következő rész tanulmányozása során megismerik Martin Harris és az elveszett kézirat a myopia és a hyperopia. Azt is megtudják, mit tanácsol az Úr azoknak, akik Istent szeretnék szolgálni.

Lásd még