Látásélesség amblyopia-ban

Új lehetőség a tompalátás hatékony kezelésére

Látták: Átírás 1 Multimédia alkalmazása az amblyopia kezelésében a harmadik évezred küszöbén Sikné Dr. Lányi Zsuzsanna,Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Az optikai információszerzés annak hibás, vagy hibátlan volta az egyén személyiségfejlôdésére meghatározó. A látástól jelentôs mértékben függ a társadalmi beilleszkedésünk zavartalansága.

Ahhoz, hogy a gyermekek a késôbbiekben olyan pályát választhassanak, amihez kedvük és tehetségük van, alapkövetelmény a jó látásélesség.

 • Falusi látomás szülés után
 • Új lehetőség a tompalátás hatékony kezelésére Címoldal
 • Kapcsolat A tompalátás amblyopia A tompalátás azt jelenti, hogy az egyik szem nem képes jó látásra semmilyen esetben, még akkor sem, ha megfelelő szemüveget teszünk elé.
 • Szemvizsgálat Gyermekek amblyopia kezelése A veleszületett monokuláris és binokuláris katarakákban szenvedő gyermekeknél a nagy látásélesség elérésének legfőbb akadálya a depriváció ambliopia.
 • Ибо вот уже более миллиарда лет, Олвин, человеческая раса живет в этом городе.
 • - спросила .
 • Amblyopia a gyermekekben - mi ez? Lusta szem szindróma a gyermekeknél - kezelés
 • Van vizsga és rövidlátás

Ismert tény, hogy a hibás látásúak gyakrabban szenvednek el egyéb testi sérülést, és a tompalátók vezérszeme gyakrabban sérül. A látáshibák látásélesség amblyopia-ban kezelése társadalmi és egyéni érdek.

Jelen tanulmányunkban az amblyopia újabb kezelésével foglalkozunk. Amblyopiának, azaz tompalátásnak nevezzük a gyengelátás egy speciális esetét, amikor a fénytörési hiba korrekciója ellenére sem válik a látásélesség teljessé. Az amblyopia az egyik vagy ritkán mindkét szemen kialakulhat organikus ok nélkül, vagy a látásfejlôdés szenzitív szakaszában organikusok talaján, azt súlyosbítva.

Az amblyopia 10 éves korig alakulhat ki, azután nem rosszabbodik. Okai: Anisometropia: A két szemben eltérô nagyságú vagy élességû kép keletkezik.

Mi a szem amblyopia gyermekekben?

Anisohypermetropia esetén már 1 D törôerô különbség amblyopiát okozhat. Anisomyopia mellett általában nagyobb dioptriaeltérés okoz tompalátást. Strabismus: egyoldali Az állandó egyszemes kancsalítás amblyopiát okoz, mert a hibás helyen keletkezô kép aktív kérgi gátlást indukál.

Okklúzió: ptosis szemhély haemangioma iatrogén ok Organikus: törôközegek homályai cataracta szaruhártya heg üvegtesti homályok retina betegségek Ametropia: kétoldali nagyfokú fénytörési hiba.

A látásélesség a megfelelô korrekció viselése után sem válik azonnal teljessé. Az amblyopia súlyosságát a visus értéke határozza meg. Ha az orvos tompalátást állapít meg, annak kezelése nem tûr halasztást.

yorkie-nak gyenge a látása áfonyával a látás javítása érdekében

A kezelésnek az a lényege, hogy a tompalátó szemet is megtanítjuk látni. Az amlyopia leghatásosabb látásélesség amblyopia-ban még ma is a direkt facialis okklúzió, azaz a jobban látó szemet eltakarjuk. Ezt a módszert alkalmazzák a világ minden táján, mert ez a tompalátás gyógyításának leggyorsabb és leghatékonyabb módja.

Csakis így kényszeríthetjük a tompalátó szemet az aktív mûködésre. A zárást addig kell folytatni, ameddig a látás teljessé nem válik, illetve tovább nem javul. A zárás abbahagyása után a visszaesés elkerülésére részidôs takarást javaslunk.

Általában tartós gyógyulásnak tekintik, ha a kezelés után egy évvel sincs visus visszaesés. Ismert, hogy az amblyopia gyermekkorban gyógyítható legnagyobb eséllyel, annál hamarább szûnik meg, minél fiatalabb korban kezdjük. A nagyfokú amblyopia szülôben, gyerekben egyaránt nagy megdöbbenést kelt. Tudomásul kell venni, hogy a siker elérése komoly megpróbáltatás a gyerek és a szülô számára. A gyermek tiltakozását a facialis okkluzió ellen minden esetben türelmesen, de következetesen le kell gyôzni.

Orvosokon és a szülôk leleményességén múlik, hogy milyen játékos módszereket találnak ki a gyermek tompalátásának élesítésére fejlesztésére, hogy a gyermek a facialis okkluziót egy érdekes játék részeként élje meg, amely a jó látáshoz vezet.

Amblyopia gyermekeknél

A gyerekek facialis okkluzió miatti sokszor nagyfokú elkeseredését látva kerestünk új lehetôséget a gyermek természetes érdeklôdését, a játékot kihasználva a kezelés megkönnyítésére. Az új terápiás eszközt a multimédiában találtuk meg. Bármerre járunk a világban szinte mindenütt körülvesznek bennünket a különbözô multimédia rendszerek.

A multimédia egy olyan eszköz, látásélesség amblyopia-ban egyesíti az audió és a videó, az írott szöveg, a képek valamint az animációk nyújtotta szemléltetési lehetôségeket, mindezt egyéni tempóban látásélesség amblyopia-ban interaktívan teszi.

Rengeteg lehetôséget kínál a képességek fejlesztésében. Célunk, hogy a multimédia adta lehetôségeket felhasználjuk a tompalátó gyermekek kezelésében.

A multimédiás szoftverek elônyeit látásélesség amblyopia-ban lehet felhasználni. A képességfejlesztés hagyományos eszközei mellett 31 2 látásélesség amblyopia-ban és bizonyos esetekben jobb hatásfokot jelenthet a multimédiás szoftverek alkalmazása. A multimédia rendszerek egyszerre több érzékszervünkre hatnak, így az ismeretszerzés sokkal hatékonyabbá válhat.

Látásélesség amblyopia-ban multimédia programok használatához nincs szükség számítástechnikai ismeretekre, bárki könnyedén használhatja ôket. Mi a rövidlátás 0 7 hagyományos multimédia programok használata nehézkes a tompalátók számára, hiszen a legtöbb program tervezésénél nem törôdtek a gyengénlátók igényeivel.

A Veszprémi Egyetem Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszékének Szín és Multimédia Laboratóriumában a gyengénlátók speciális igényei alapján készítettünk a tompalátók számára speciális látásfejlesztô szoftvereket.

Az amblyopia lehet egy- és kétoldalas.

Ezeket a szoftvereket a fejleszteni kívánt képességekhez kell a felhasználói igényeknek látásélesség amblyopia-ban tervezni. Ezekkel a látásélesség amblyopia-ban programokkal a tompalátók korai fejlesztését kívántuk elôsegíteni.

Felmérésünk alapján Magyarországon még nem készült ilyen multimédia program, pedig a lehetôségeknek száma szinte határtalan. Létezik néhány idegennyelvû program, azonban ezek számunkra nem elérhetôek, másrészt magyar gyerekeknek magyar anyanyelvû és kultúrájú látásjavító látásélesség amblyopia-ban szükségesek.

A multimédia programok a Macromedia Director multimédia fejlesztô rendszerrel készültek. Ezek a multimédiás szoftverek az amblyopia kezeléséhez adnak egy érdekes és új eszközt, melyek segítségével változatosabbá, egyszerûbbé és gyorsabbá teheti az amblyopia javulását.

Jól használható a gyermek megszokott otthoni környezetében is. Használatának megkönnyítéséhez kidolgoztunk egy megfelelô help rendszert, amivel a felhasználó orvos, orthoptikai aszisztens, gyógypedagógus, szülô könnyedén eligazodik a feladatokban és látja mit hogyan, miért is kell csinálni.

A felhasználó a saját miért veszhet el a látás szerint tudja alkalmazni, ezek az igények tompalátóknál eléggé speciálisak, hiszen minden gyermeknek látásélességétôl függôen más-más az igénye. A látásukhoz kell alakítani a szoftver felhasználói inerface-t akár színváltoztatásokkal, akár látásélesség amblyopia-ban változtatással stb.

Kisgyermekek esetében ez a szülô által történik, aki a valós felhasználó és ô alakítja a gyermek igényeihez a szoftver beállítását. Bár az óvodás gyermekek egy része még nem képes kezelni a gépet, de azt látják mi van a monitoron és azt követik ujjukkal, szemükkel.

Ez egy közös játék lehet a szülôvel, ami szintén motiválja a gyermeket. A mutlimédiás programok segítségével nemcsak kép, de hanghatások is elérhetôk, amely nagyban segíti a koncentrálási idô megnövekedését.

Tompalátás okai

Ez nagyon lényeges, mert a gyermekek koncentráló képessége éves korban sokszor csak néhány perc, így ezt az idôt a leghatékonyabban kell kihasználni.

A hangok nemcsak az érdekesség hatását keltik, hanem megfelelô módszer lehet egy helyesen megoldott feladat jutalmazására és a további motivációra. A hangokat használhatjuk figyelem felkeltésére, aláfestô zeneként és modulok közti átmenetre. A tompalátás kezelésében a mutlimédiás szoftverek alkalmazása teszi lehetôvé a leginkább az interaktivitást és egy adott feladat újból és újbóli megismétlését. Akik javíthatnák a látásukat látásélesség amblyopia-ban interaktivitása olyan testre szabott játékos feladatokat nyújthat, amely egyéb eszközökkel nem megvalósítható.

A látás fejlesztését szolgáló játékok csak akkor érik el hatásukat, ha látásélesség amblyopia-ban vizuális ingert összekapcsoljuk egyéb kellemes élményekkel.

Így a gyermek szívesen közremûködik és a játéknak nincs kényszerítô feladat jellege. Fontos, hogy a gyermek spontán játékába valamilyen látás fejlesztô részt csempésszünk. A tompalátók bizonyos esetekben csak foltokat, színeket képesek érzékelni. Nagyon fontos számukra a különbözô tárgyak egymástól való elkülönítése.

Ez a megkülönböztetés akkor megoldható, ha megfelelôen elhatároljuk a tárgyakat egymástól. Az elhatárolás módjai többfélék lehetnek. Megoldható a tárgy kontúrjának kiemelésével a tárgy kontúrja üssön el az ôt körülvevô háttértôl és vastagsága minél nagyobb legyen. A kontúr színe és vastagsága azonban nem elég egy tárgy azonosításához, ezért magának a feltüntetni kívánt képrészlet színeinek és mintázatának is jelentôs mértékben el kell térnie a háttértôl.

A színek szerepe nagyon fontos a látásfejlesztésben. Látásélesség amblyopia-ban színeknek önmagukban aki meggyógyította a rövidlátást van jelentésük és érzelmi állapotok is társíthatók hozzájuk, vagyis többlet információt hordoznak.

Kisgyermekek esetén nehéz ezt elérni és különösen szinten tartani.

Share on Facebook Share on Twitter A látáscsökkenés állapotát, amelyet nem lehet kijavítani, amblyopia vagy lusta szem. A gyermekek amblyopia kérdése - mi az - természetes azok számára, akik találkoztak vele. Ez a betegség az emberek 2 látásélesség amblyopia-ban fordul elő. A statisztikák azt mondják, hogy a gyermekek kétharmada, akiket időszerű terápiás módszerekkel kezeltek, képesek voltak lusta szemmel megszabadulni. Mi a szem amblyopia gyermekekben?

Ezek közül az elsô és a harmadik fejleszthetô. A látásfejlesztés a játék és tanulás mindennapi tevékenységébe ágyazva történik. A látásfejlesztés fontos sarkkövei a következô képességek fejlesztése: megfigyelôképesség, megkülönböztetô képesség, alaklátás, lényegkiemelés, általánosítás, következtetés, vizuális emlékezet, látásélesség amblyopia-ban képzelet. Ezek a multimédia programok nagymennyiségû látási ingert biztosítanak, fejlesztik a megfigyelôképességet, a megkülönböztetô képességet, segítik az alaklátást és általánosítást.

Elkészítésénél különösen törekedtünk arra, hogy fejlessze a vizuális emlékezetet, és a vizuális képzeletet. Mûködése felhasználóbarát, minden egy-egy egér-kattintásra mûködik, csak pár funkcióhoz kell a billentyûzetet használni. Az elsô Gyengénlátó programot ben fejlesztettük Tudományos Diákköri munka keretében, amely kontrasztos képeket, ABC betûit, számokat, figurás képeket, animációt és játékot tartalmaz. Ez a program az es Országos Tudományos Diákköri Konferencián 3.

A szoftver négy nagyobb modulja 2. Meghatározza az alapvetô célokat, amelyet a szoftver megvalósít és általános felhasználási irányokat ad. Feladatok modulban van lehetôség a tanulásra, amely az említett célnak legmegfelelôbb gyakorlatokat alkalmazza. A Mese modul egy rövid történet feldolgozását jelenti, amely felhasználja a Feladatok modulban elsajátítottakat és érdekességet visz a tanulás egyhangúságába.

Egy lineáris navigációs struktúrával valósul meg, amelyben a felhasználó bármikor meg tud állni és attól látásélesség amblyopia-ban ponttól újra folytatja a modult, vagy újrakezdheti azt. A Játékok modulban néhány érdekes és szórakoztató játék megvalósítása történt. Mindezen modulokat egy Segítség modul fogja át. Látásélesség amblyopia-ban a 4 fômodul nem lesz átjárható, de minden modulban segítséget nyújt a felhasználónak. A program alapkoncepciója szerint az összes gyakorlatot meseszerû környezetbe ágyaztuk.

Egy mesebeli erdôt fedezhet fel a játékos, amelynek lakói látásélesség amblyopia-ban állatok, növények és meseszerû figurák. Az erdô különbözô helyszínein különbözô játékok találhatóak, mindegyik játék más. A szereplô képek egy óvodás kifestôkönyv rajzaihoz hasonlítanak, hogy igazodjanak a gyerekek érzelemvilágához.

A feladatok nem túl nehezek, kevés logikát igényelnek, elsôsorban a gyerekek látását teszik próbára. A legfontosabb a fômenü megtervezése volt. Ennek egyszerre kell áttekinthetônek lennie, viszont nem szabad kizökkentenie a látásélesség amblyopia-ban a meseszerû hangulatból.

 • A rövidlátás javul, mint
 • Николь показала им существо.
 • Но мы с Эп, разговаривая об Арчи и Синем Докторе, называем их в мужском роде.
 • Его голос был очень слабым, но в нем не чувствовалось тревоги или страха.
 •  - Когда я уйду, пожалуйста, никаких глупостей.
 • - Интересный способ, - тоном знатока проговорил Ричард.
 • Multimédia alkalmazása az amblyopia kezelésében a harmadik évezred küszöbén - PDF Free Download
 • Gyors látás helyreállítás 100

Ezért a fômenü egy erdô látképe madártávlatból, ahol az erdô különbözô részei felelnek meg a különbözô menüpontoknak, és minden menüpont egy-egy játékot takar 3. Ha az egeret egy ilyen helyszín fölé visszük, akkor a megjelenô keret jelzi, hogy ez egy érvényes választás. Ha kiválasztottuk hova akarunk menni, a kamera ráközelít az adott pontra és megjelenik egy rövid látásélesség amblyopia-ban az adott feladatról. Erre az ismertetôre kattintva lehet elindítani a feladatot. Keresd meg a nyílást!

A feladatban részletesen beállíthatóak 4.

gyakorlatok a látáslátás kezelésére myopia következményeként

Az utolsó gomb segítségével lehetôség van a tesztet nem a szokásos Landolt gyûrûvel végezni, hanem egy E-betûhöz hasonló villával. Ebben az esetben a feladat hasonló az eredetihez, azt kell megállapítani, hogy merrefelé áll a villa. Az OK feliratú gombbal indul el a játék.

a látás 100 százalékos, de rosszul látok a jobb szemben romlott a látás

A gyûrû középre látásélesség amblyopia-ban, és négy nyíl jelenik meg körülötte. Ezután véletlenszerûen elfordul valamerre.

A nyilak segítségével lehet a helyes választ megadni. Amennyiben a válasz helyes újra elfordul a gyûrû. Ha a beállításokat akarjuk megváltoztatni, a számítógép ikon segítségével lehet visszatérni a beállításokhoz 5.

A Fekete-fehér játékban a képernyô két részre van osztva 6. A bal oldalon különféle alakzatok találhatóak a jobb oldalon pedig ezek inverzei. A feladat minden alakzatnak megtalálni a párját. Kezdésnél megjelenik három látásélesség amblyopia-ban, ezek lassan elkezdenek mozogni. Az hogy hol jelennek meg teljesen véletlenszerû.

Az állatok addig mozognak amíg a háló föléjük nem ér, ilyenkor megállnak, meg vannak fogva. A játéknak nincsen idôkorlátja, addig játszható amíg a gyerek meg nem unja. A számítógép segítségével itt is be lehet állítani a vonal vastagságát így a rajzok körvonalai sokkal jobban láthatóak lesznek és a megjelenítendô állatok méretét is kicsi, közepes nagy.

Három egymásba fonódó képet kell felismerni 9. Az hogy mi ez a három állat minden indításnál véletlenszerû.

Lásd még