Motiváció különböző szempontok szerint

A motiváció a környezethatások generalizációja útján alakul — mondja Rubinstein, —, a szükségletkielégítés a valósághoz való alkalmazkodás útján megy végbe — írja Vigotszkij, Ez az alapja annak, hogy olyan közös dimenziókat veszünk fel, melyek a motiváló hatást és a motiváció türköződését egyaránt tartalmazzák.

motiváció különböző szempontok szerint

Az ilyen dimenziók megtalálásának fontosságát és nehézségét egyaránt észrevették a kutatók. Például Holt in: Janis, A város másik részében egy szabadfoglalkozású író húszéves lánya azt bizonygatja, hogy gyűlöletet érez szülei iránt, mert engedékenyek voltak.

 1. 8. Motiváció - Motiváció különböző szempontok szerint
 2. Похоже, он предоставил Николь всю свою библиотеку.
 3. Слезы текли из ее глаз, когда она в последний раз прикасалась к лицам тех, кого так долго Стенки ее сердца начали рушиться.
 4. - Твоя дочь день ото дня становится все очаровательнее, она очень скучает по .
 5. Hatékony-e a korcsoportos motiváció? | Nagyné Béres | Opus et Educatio
 6. Они были короткоживущими существами и, как это ни странно, могли воспроизводить себе подобных без помощи банков памяти и организаторов материи.

Meggyőződése, hogy szülei laissez-faire attitűdje azt tükrözte, hogy nem törődtek az ő boldogulásával. Biztosan megmondhatjuk ezek után, hogy melyik két szülőt nevezhetjük elutasítónak?

Hatékony-e a korcsoportos motiváció? Motivációs eszközök alkalmazása az iskolai intézményben dolgozó kollégák különböző korcsoportjainál Az a feltevés, hogy a kor befolyásolja az elvégzendő munka minőségét, és emiatt korcsoport szerint adaptálható motivációs tevékenységre lenne szüksége egy vezetőnek, véleményem szerint nem helytálló. A tanári testületben legalább három generáció dolgozik együtt, akiknek, egyénenként változó az érdeklődési köre, ám inkább az érdeklődésük fókusza, valamint tevékenységük intenzitása lehet eltérő. Ha régebben a pályán lévő pedagógusokról beszélünk, az évek múlásával, optimális esetben, életkörülményeik, tapasztalatai, felkészültségük, és szakmai biztonságuk vélhetően nőtt, ám egyéniségük, a tanári tevékenységhez való szorosabb kötődés, a módszerek átfogó ismerete, a naprakész informáltság, illetve a technikai felkészültség már nem ennyire egyértelmű.

A második család nem volt korlátozó, de nem volt a nevelésben határozottság, következetesség sem, s így a gyermek úgy érezte, nem törődtek vele.

Ha tehát egybemossuk a melegséget és a rugalmasságot az engedékenységgel, a hidegséget és merevséget a következetességgel, akkor feloldhatatlan ellentmondásokba ütközünk. Ugyanerről a klasszikussá vált s ma is elterjedt jutalmazó, engedékeny, meleg-szigorú, kontrolláló, hideg dimenzióról Eysenck Meg kell érteni, hogy az extrovert gyermek, aki nehezen kondicionálható, szigorú kondicionáló fegyelmezést kíván, hogy ne kelljen elnéznünk, hogy huligánnak, bűnözőnek nő fel, míg az introvert, aki túlságosan is könnyen kondicionálható, sokkal enyhébb fegyelmezést kíván, nehogy neurotikusként nőjön fel.

A tanulási motiváció fejlesztése, motivációs eszközök a tanításban A tanulási motiváció fejlesztése kulcskérdés, hiszen a tanulási kedv hiányában a legjobb tanterv, a legszínvonalasabb képzés sem éri el a célját. Cikkünkben megvizsgáljuk, mi a tanulási motiváció fogalma, melyek a szintjei, az összetevői, és mit tehetünk a tanulási motiváció erősítése érdekében. A pszichológiában a motiváció egy gyűjtőfogalom, amely a cselekvésre, viselkedésre ösztönző tényezőket foglalja magában. A motiváció fogalma a pedagógiában két aspektusra bontható, amelyek szorosan összefüggnek egymással.

Az emberek nem egypetéjű ikrek végtelen sorát jelentik, hanem jelentős különbségek vannak köztük, s egyáltalán nem biztos, hogy ami az egyiknek jó, az a másiknak is megfelelő. Ezért választottuk mi külön; s tárgyaljuk önálló tényezőcsoportként a betartás-betartatás viszonyát, a határozottságot és következetességet, amit sokan a korlátozással, az egyik dimenzió negatív végpontjával rokonítják például Kagan.

Post navigation

Véleményünk szerint a tévedés onnan ered, hogy a nevelői attitűdökkel foglalkozó nem pedagógus pszichológusok lényegében mindig a Freudig visszavezethető szeretet-gyűlölet, dominancia-önalávetés dimenziókban gondolkodnak. A korlátozással jelölt negatív dimenzió végpont a szülő uralomvágyát fejezi ki, s így valóban elítélendő nevelési szempontból.

motiváció különböző szempontok szerint

Ám az engedékenység, ami a szülő önalávetését, s így a gyermek dominanciáját okozza, épp olyan értéktelen. A kettőt szembeállítani értelmetlenség, a gyermek személyiségének egészét, önfejlődését, s a ráhatások rendszerét is a maga komplexitásában együtt, azonos viszonyrendszerben kell szemlélni.

Opus et Educatio

A nevelőnek mint embernek s mint a gyermek fejlődését irányító személynek a jellemvonásait nem választhatjuk külön, de nem is azonosíthatjuk. A nevelés tudatos, tervszerű tevékenység, s sikeressége elsősorban a felelősségteljes nevelésre irányulástól, a szülői, nevetői szerep tudatos és aktív vállalásától függ.

Természetesen legkönnyebben olyanná alakíthatja a nevelő a gyermeket, amilyen ő maga. Nem szabad azonban elfelejtenünk egy részt, hogy egy-egy tulajdonság nem teljesen uralkodik, vagy hiányzik egy emberben, egy családban, hanem csupán nagyobb vagy kisebb mértékben van jelen. Másrészt a gyermekben nem egyetlen tekintélyszemély alakítja ki az egész motivációs rendszert, hanem sok, s ezek hatékonyan kiegészíthetik egymást.

A mérték az érték - BOHOS KORNÉL

Azt, hogy milyen lesz motiváció különböző szempontok szerint is a gyermek motivációs rendszere, jelentősen befolyásolják veleszületett például temperamentum- tulajdonságai, illetve az aktuális személyiségállapota. Úgy is, hogy ezek határozzák meg, mennyire fogadja reggeli szemfájdalom az ösztönző hatásokat, s úgy is, hogy saját jellemzőivel visszahat a nevelt a nevelőre.

8. Motiváció | SME Kurzusok

Ahogy azonban a nevelőnél nem fogadhatjuk el azt, hogy a benne meglevő személyiségvonások motiváció különböző szempontok szerint, hogy milyen ösztönzéseket alakít ki a gyermekekben, úgy a gyermekről sem állíthatjuk, hogy bármely késztetése agresszió, uralomvágy stb.

Kiindulásunk az, hogy potenciálisan minden motívum megvan minden gyermekben, de hogy ezek közül melyik milyen fokban, milyen változatban fejlődik ki, s főleg, hogy milyen kombinációban hat, az elsősorban a motiváló hatásoktól függ.

motiváció különböző szempontok szerint

A motívumok sokaságából kiemeljük azokat a késztetéseket, melyek legalapvetőbbek a fejlett személyiség kialakulása és funkcionálása szempontjából. Minthogy a dimenziókat ennek megfelelően választottuk meg, ezek az alapösztönzések könnyen elrendezhetők a már meghatározott tengelyek mentén. Az affektív dimenzió a gyermeknél is a felnőttekhez, majd általában az emberekhez való viszonyát meghatározó késztetéseket tartalmazza.

motiváció különböző szempontok szerint

Kezdetben azt mondhatjuk, azt fejezi ki, a gyermeknek mennyire van lehetősége, motiváció különböző szempontok szerint mennyire képes kielégítő meleg érzelmi kapcsolatra. Az ember egyik legalapvetőbb késztetése egész életén át a szülők, barátok, társak, általában az emberek szeretetének, az affekciónak, az odatartozásnak a vágya.

E vágy frusztrálása az alkalmazkodási zavarok, a deviációk egyik alapvető oka. Az érzelmi egyensúly, az affektív késztetések kielégítésének lehetősége meghatározza, hogy az egyén hogyan közeledik másokhoz, s nagyrészt azt is, hogy hogyan fogadják, milyen kapcsolatot alakítanak ki vele.

 • Calamus és körömvirág a látás helyreállításához
 • Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből
 • Látássérült etiológia
 • Motiváció Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
 • Nappali látás receptorok
 • A látás javítása a bates módszer

Mint Maslow Az iskolai életben legfontosabb késztetésfejlődés és funkcionálás az affektivitás terén az empátia kiszélesedése: mások, a közvetlen családtagokon kívüliek érzelmeivel, érzelmi életével való attól, amitől a rövidlátás előrehalad. A gyermek egyre inkább azonosítja magát társadalmi csoportokkal, érzelmileg részt vesz a többség sorsában.

Mint Marx is megállapította, az ember legemberibb szükséglete a másik emberre irányuló szükséglete.

motiváció különböző szempontok szerint

Lásd még