Szemvizsgálati levél c

szemvizsgálati levél c

A szolgáltatás és kötelezettségek 1. A Szolgáltatás Az OptoKid a honlapján megjelenített információk és a jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja orvosi, alapvetően gyermekszemészeti szolgáltatások, és más kapcsolódó szolgáltatások nyújtását.

OptoKid kijelenti, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik. Szolgáltató kötelezettségei OptoKid kötelezettséget vállal szakszerű szemészeti vizsgálatok nyújtására.

szemvizsgálati levél c

A Szolgáltatásokat OptoKid saját egészségügyi személyzete és közreműködők igénybevételével nyújthatja Budapest, Bokor utca Az ügyfél felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy az általa nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez Alvállalkozók közreműködését vegye igénybe. A Szolgáltató az Alvállalkozók szolgáltatásaiért úgy felel, mintha a szolgáltatást saját maga végezte volna el.

OptoKid nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 8. Szolgáltató jogosult módosítani a nyitvatartási rendjét, és a módosítást haladéktalanul, de legkésőbb a módosítás hatályát követő 5 munkanapon belül köteles saját web-oldalán www.

Kétperces online látásvizsgálat, Szemvizsgálati táblázat

Amennyiben Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt átmenetileg nem képes a Szolgáltatásokat székhelyén nyújtani, úgy jogosult az ilyen Szolgáltatások ellátását a vele szerződéses kapcsolatban álló más egészségügyi intézményben biztosítani.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szemvizsgálati levél c előzetes bejelentkezés alapján a fenti címen fogadja és Szolgáltatásokat nyújt a részére. OptoKid a Szolgáltatás nyújtásáért a honlapján megjelenített és a rendelőjében kifüggesztett díjazásra jogosult.

Az Ügyfél jogai és kötelezettségei 2. Az Ügyfél köteles rövidlátás 3 hány dioptriát Szolgáltatónál előzetesen bejelentett időpontú vizsgálaton megjelenni. Az Ügyfél köteles a jelen ÁSZF-ben rögzítettek alapján az elvégzett vizsgálatok díját, vagy elmaradt megjelenés esetén a bejelentkezéskor megadottak alapján a várható vizsgálat minimum-díját Szolgáltató részére megfizetni.

Magyar ASMR - Gyors szemvizsgálat 👓

Díjazás 3. A Szolgáltatás díja Az Ügyfél a jelen Megállapodás alapján nyújtott Szolgáltatásokért díjfizetésre köteles. A fizetendő díj a vizsgálatot végző orvos által, a szükségleteknek megfelelően elvégzett és kezelési lapon rögzített, ténylegesen megtörtént vizsgálatok alapján kerül meghatározásra. Az árlistán szereplő árak nettó árak.

Better vision = Better quality of life

Az egészségügyi szolgáltatások tárgyi adómentesek. Számlázás Az egyes orvosi ellátások után a ügyfél az OptoKid-től kezelési lapot kap az elvégzett beavatkozásokról.

A vizsgálat és kezelés költségét a Ügyfél az intézet recepcióján fizet ki. A recepció minden esetben számlát állít ki az elvégzett kezelésekről 3.

A szemvizsgálat asztala a szemészeti szemlátás legegyszerűbb módja, amely bármely Némelyikük gyerekeknek készült egy asztal az Orlova gyermekeinek szeméremások. Miért van szükség pupillatágításra gyermekeknél? Zólyomi Tímea, szemész szakorvos a pupillatágításról beszél videónkban. Látás intolerancia a erős fény ellen Látásvizsgáló tábla Snellen-tábla globalbringa.

Készpénzes fizetés Ha a ügyfél készpénzzel fizet, a számla két példányban kerül kinyomtatásra. Az egyik példány a ügyfélé a második példány az OptoKid recepcióján marad.

szemvizsgálati levél c

Bankkártyás fizetés Ha a ügyfél bankkártyával fizet, akkor a kártya lehúzása után a számla egy példánya, valamint a terminálból nyomtatott blokk eredeti példánya az aláírások után átadásra kerülnek a ügyfél részére.

A második példány a recepcióé. Fizetés egészségpénztári kártyával Ha a ügyfél egészségpénztári kártyával fizet, akkor a kártya lehúzása után a számla egy példánya valamint a terminálból nyomtatott blokk eredeti példánya az aláírások után postázásra kerülnek az egészségpénztárak részére. A második példány a ügyfélé, a harmadik példány a Szolgáltatóé. Szerződésszegés Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségének szerződésszegő módon nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a vizsgálatokért járó díjat bírósági végrehajtás útján behajtani.

ZEISS online látásszűrés

Titoktartás, adatvédelem 5. A Felek a szolgáltatás során tudomásukra jutott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik, üzleti titokként bizalmasan kezelik a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy szemvizsgálati levél c megfelelő védelmét biztosítsák.

A Felek a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak az Ügyfél vizsgálatai céljából és érdekében használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a közlésre jogszabály kötelez.

szemvizsgálati levél c

A Felek tudomásul veszik és vállalják, hogy jelen ÁSZF alapján egymás részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint a Szerződésben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos. A fenti szemvizsgálati levél c kötelezettség a Szerződés fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan szemvizsgálati levél c hatályban marad.

A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely ezen adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik. Vegyes rendelkezések 6. Cím: Budapest, Bokor utca E-mail: istvanfi. A Szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefüggésben felmerülő vita esetén a Felek kötelesek megkísérelni a békés egyeztetést.

Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne vagy azzá válna, úgy ez nem érinti az ÁSZF szemvizsgálati levél c részének érvényességét.

Equilibrium: Crash Course Chemistry #28 látásvesztés az egyik szemben

Ebben az esetben akár kiegészítő értelmezés révén azok a szabályozás ok érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés ek gazdasági célkitűzéseinek. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, úgy a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy — jelen szabályozás szellemében — kiegészítő Szerződés eke t kötnek. Az előző bekezdésben szemvizsgálati levél c szabályozás értelemszerűen érvényes az ÁSZF végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült szabályozási hézagokra is.

A Szerződésre mindenben a magyar jog és a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv és annak végrehajtási rendeletei, rendelkezései az irányadóak. A jelen ÁSZF Istvánfi Géza az OptoKid ügyvezetője Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Lásd még