Szociológiai nézet. SZUBJEKTÍV ÉS OBJEKTÍV SZOCIOLÓGIA | A múlt magyar tudósai | Kézikönyvtár

Anélkül, hogy itt messze mehetnénk a vita ismertetésében, jeleznünk kell, hogy ez a vita nyilvánvalóvá tette Pikler elméleti álláspontjának felemás voltát.

javítani akarom a látásomat látásélesség-képzési program

E kétféle, egymással szembenálló szociológiai felfogás mindegyikére egy-egy leegyszerűsített, mondhatni, vulgáris materializmus a jellemző. Pikler szociológiai álláspontjáról már beszéltünk; számára a társadalom csak az egyénben zajló, materialista módon felfogott szociológiai nézet, a belátással, az ingerek egyirányú mozgásával szociológiai nézet meg; ebből a felfogásból a termelési viszonyok meghatározó jellege, a társadalom mint az emberi csoportok viszonya és ezeknek az osztályoknak a harca valójában kimarad; az egyedek cselekvéseire mérten materialista igényű magyarázat a társadalmat illetően idealizmussal párosul.

megjelölés 100 nézet szürkehályog lelki okai

Méray-Horváth és Somló nézete a társadalmat veszi ugyan alapul, s azt tekinti az alapvető egységnek, azonban azt leegyszerűsítve, durva természettudományos magyarázattal, vagy inkább természeti hasonlattal próbálja megértetni, amikor a benne zajló folyamatokat anyagcsere-folyamatokként fogja fel. Nem folytatjuk ennek a vitának ismertetését.

A felek a vita során természettudományos művekből vett idézetek igazával vagy nem-igazával — foglalkoztak, természettudományi szerzőkhöz fordultak szakvélemény adása végett.

látomás 1 75 mennyi hogy a kosárlabda hogyan befolyásolja a látást

Végül is Pikler zárta be a vitát Verworn természettudós egyik leveléből vett megjegyzéssel. Ezzel az akkorddal végződött az a szociológiai vita, amely bizonyos mértékig be is fejezte a pozitivista szociológia útját Magyarországon; Pikler elfordult tőle szociológiai nézet pszichológiai és érzékfiziológiai vizsgálódások irányába, Somló pedig az újkantiánus jogfilozófia vizeire evezett át; Méray teljesen feledésbe szociológiai nézet.

Az eszmei összecsapásban Piklernek mindenesetre ki kellett vonulnia a tudományos csatatérre.

csepp gyengénlátó szemekre rossz látással vadászni

Jellemére, de talán egész vérmérsékletére jellemző az a hevesség, amellyel a Somlóval baráti hangon a Huszadik Század

Lásd még